Ziekteverzuimbegeleiding

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal. De GGD nodigt dan de leerling én ouder(s) uit voor een gesprek. De GGD kan op verzoek van de school ook advies geven m.b.t. belastbaarheid van een zieke leerling. Na het gesprek worden gegevens in overleg met de leerling en ouder(s) teruggekoppeld naar school.

De school geeft relevante informatie aan de GGD door. Als ouders daar bezwaar tegen hebben, kunnen ze dit melden bij de conrector begeleiding mevrouw Schoeren.