Samenwerkingsovereenkomst met politie en bureau Halt

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

De school moet iedereen een veilige omgeving bieden. Agressie, geweld, vandalisme en diefstal passen daar niet in. Wij proberen een leefklimaat te creëren waarin respect is voor elkaar en voor elkaars eigendommen. Ook de school heeft hierin een opvoedkundige taak. Van alle incidenten die zich voordoen, vindt registratie plaats. De school heeft met de politie een convenant gesloten waarin is vastgelegd dat de school aangifte doet van strafbare feiten.