Vertrouwenscontactpersonen

Bijgewerkt op: 28 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

Vertrouwenscontactpersonen hebben de taak met name leerlingen en ouders op te vangen bij klachten die de school aangaan en hen te ondersteunen bij een eventuele procedure. Deze klachten kunnen betrekking hebben op seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en/of geweld. De interne vertrouwenspersonen zijn mevrouw F. (Florike) Martens (martens.f@lcl.nl) en de heer E. (Erik) Janssen (janssen.e@lcl.nl).

Daarnaast is er aan de school een externe vertrouwenspersoon verbonden aan de school. Zij kan geraadpleegd worden door leerlingen, ouders en personeelsleden wanneer een kwestie zo delicaat is dat men dit liever met iemand van buiten de school bespreekt. Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u zich ook wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie: 0900-1113111.