Inrichting brugklas

Bijgewerkt op: 28 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

De brugklassen worden ingedeeld in havobrugklassen, havo/vwo-klassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen. Voorwaarde voor plaatsing in een brugklas atheneum of gymnasium is een vwo-advies van de basisschool.

Het gymnasium

In de gymnasium brugklas kunnen leerlingen in 2 lessen per week kennismaken met het vak Latijn. Bovendien wordt in deze lessen veel aandacht besteed aan allerlei aspecten van de klassieke cultuur. De mogelijkheid voor alle brugklasleerlingen - dus ook voor hen die geen Latijn hebben gevolgd - blijft echter bestaan om na de brugklas voor het gymnasium te kiezen, mits ze zijn bevorderd naar 2 vwo. Voor deze leerlingen is er een inhaalprogramma Latijn. De lessen Grieks beginnen in klas 2.

Tweejarig brugklas havo/vwo

In de tweejarige havo/vwo-klas krijgen leerlingen met een havo/vwo-advies twee jaar de gelegenheid om te kijken welk niveau bij hen past; havo of vwo. In deze twee jaren wordt gedifferentieerd lesgegeven en getoetst. De klassen zijn huiswerkluw, omdat de leerlingen na schooltijd de gelegenheid hebben hun huiswerk onder begeleiding af te maken. Daarnaast wordt actief ingezet op formatief handelen. Dit betekent dat er minder getoetst wordt voor een cijfer, en dat de leerlingen op een andere manier feedback krijgt op zijn leren en beheersing van de lesstof.