Inrichting brugklas

Bijgewerkt op: 3 oktober 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

De brugklassen worden ingedeeld in havobrugklassen, havo/vwo-klassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen. Voorwaarde voor plaatsing in een brugklas atheneum of gymnasium is een vwo-advies van de basisschool.

Het gymnasium

In de gymnasium brugklas kunnen leerlingen in 2 lessen per week kennismaken met het vak Latijn. Bovendien wordt in deze lessen veel aandacht besteed aan allerlei aspecten van de klassieke cultuur. De mogelijkheid voor alle brugklasleerlingen - dus ook voor hen die geen Latijn hebben gevolgd - blijft echter bestaan om na de brugklas voor het gymnasium te kiezen, mits ze zijn bevorderd naar 2 vwo. Voor deze leerlingen is er een inhaalprogramma Latijn. De lessen Grieks beginnen in klas 2.

Tweejarig havo/vwo-klas

Leerlingen met een havo/vwo-advies worden in deze klas toegelaten. De leerlingen krijgen twee jaar de tijd om te onderzoeken welk niveau het beste bij hen past: havo of vwo. 

In deze klas is aandacht voor formatief handelen en toetsen binnen het reguliere toetsbeleid en lesprogramma. Op basis van de gegeven feedback van docenten en de toetsresultaten kan een goed beeld worden gevormd over het niveau van de leerling. In het eerste jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om onder begeleiding huiswerk te maken op school. De leerlingen stromen na het tweede leerjaar door naar 3 havo of 3 vwo.