Toelating

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Toelating tot de brugklas
Leerlingen kunnen tot de brugklas worden toegelaten op advies van de basisschool. Om toegelaten te worden tot de brugklas is minimaal een havoadvies nodig.

Toelating tot 4 havo

Tot het vierde leerjaar van het havo kunnen worden
toegelaten:

  • leerlingen met een vmbo-t diploma;
  • leerlingen van andere scholen met een overgangsbewijs voor 4 havo.

Toelating tot 5 vwo

Tot het vijfde leerjaar van het vwo kunnen worden
toegelaten:

  • ¬†leerlingen met een havodiploma;
  • leerlingen van andere scholen met een overgangsbewijs voor 5 vwo.