Onderwijs en religie

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Het Lorentz Casimir Lyceum is een school die bijzonder onderwijs verzorgt op algemene grondslag. Bijzonder omdat de school door ouders is opgericht, met een eigen visie op onderwijs en ontwikkeling van de kinderen, die nog steeds goed herkenbaar is in de missie en visie van de school. Het Lorentz Casimir Lyceum is toegankelijk voor iedere leerling ongeacht geloofsachtergrond of overtuiging, die de doelstellingen van de school onderschrijft die enerzijds geregeld zijn in de te behalen onderwijsdoelen en extra uitdagingen die de school biedt, anderzijds die zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut, gebruiken en omgangsregels.