Lestabellen

Bijgewerkt op: 28 november 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Lessentabel voor leerjaar 1 t/m 3

vak havo 1 comb 1 ath 1 gym 1 havo 2 comb 2 ath 2 gym2 havo 3 ath 3 gym 3
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Latijn       2       2     3
Grieks               2     3
Frans 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Duits         3 3 3 3      
Cambridge Pre 4 4 4 3,5 3 3 3 3      
Engels                 3 3 3
Cambridge Pro*                 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
economie                 2 2 2
wiskunde 4,5 4,5 4,5 3,5 3 3 3 3 3 3 3
natuurkunde         2 2 2 2 3 3 3
scheikunde                 2 2 2
biologie 3 3 3 3 2 2 2 2 1    
3Design 2 2 2 2 2 2 2 2      
tekenen 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
muziek 1 1 1 1 1 1 1 1      
lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
studieles/mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quest 1 1 1 1              

* Keuzevak

Lessentabel voor leerjaar 4 t/m 6

Vak havo 4 havo 5 vwo 4 vwo 5 vwo 6
Nederlands 3 3 3 3 3
Latijn     4 5 4
Grieks     4 5 4
Frans/Delf 4 3/1 3 3/1 3/1
Duits 4 3 3 3 3
Engels/Cambridge 4/1 3 3/1 3/1 2

aardrijkskunde

3 3 2 3 3

3geschiedenis

3 3 3 3 3

maatschappijleer

  2,5 2    

economie

4 3 3 3 3

bedrijfseconomie

3 3 2 3 3

wiskunde A

3 3 3 3 4

wiskunde B

4 3 4 3 4

wiskunde C

    3 3 3

wiskunde D

    2 3 3

rekenen*

1        

natuurkunde

4 3 3 3 3

scheikunde

3 3      

scheikunde incl. science Quest

    3 4 3

biologie

4 3 3 3 3

informatica

3 3 2 3 3

CKV/design**

2   2 1  

tekenen

3 3 2 3 4

bewegen, sport, maatschappij

3 3      

lichamelijke opvoeding

2 1 2 2 1

1studieles/mentoruur

1 1 1 1 1

* Voor leerlingen zonder wiskunde

** Niet voor gymnasiumleerlingen

Indien een groep minder dan 10 leerlingen telt, kunnen  groepen samengevoegd worden of het aantal contacturen kan verminderd worden.