Bevordering vanuit 2 havo, 2 vwo, 3 havo en 3 vwo

Bijgewerkt op: 6 oktober 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Uitgangspunten

 • De eindcijfers op het rapport zijn gebaseerd op het voortschrijdend jaargemiddelde en worden afgerond op hele cijfers.
 • Voor ieder vak dat op het lesrooster staat wordt een eindcijfer gegeven, met uitzondering van de vakken Cambridge Pro (leerjaar 3) en Quest.
 • Vakkengroep I: Nederlands, Engels (voor leerjaar 2 is dit Cambridge Pre i.p.v. Engels), Frans, Duits, Latijn, Grieks, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, tekenen.

In gymnasium 2 worden de cijfers voor Latijn en Grieks gecombineerd naar één cijfer ‘klassieke talen’.

Vakkengroep II: 3Design, muziek, lichamelijke opvoeding.

 

Voor bevordering vanuit 2 havo, 2 vwo, 3 havo en 3 vwo gelden de volgende criteria:

 • Alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

 • Eén eindcijfer van een vak in vakkengroep I is een 5 en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

 • De eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I zijn 1 x 4 óf 2 x 5 óf 1 x 5 en 1 x 4 én de overige eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers voor de vakken uit vakkengroep I zijn ten minste 6,0. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag niet meer dan één 5 als eindcijfer zijn behaald.

Daarnaast moet het gemiddelde van alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep II ten minste 6,0 zijn. De eindcijfers van de vakken uit vakkengroep II leveren geen compensatiepunten op.

 

Voor bevordering vanuit 2hv naar 3 havo gelden de volgende criteria:

 • Alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

 • Eén eindcijfer van een vak in vakkengroep I is een 5 en de overige eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger.

óf

 • De eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I zijn 1×4 of 2×5 of 1×5 en 1x4of 1×3 of 3×5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van alle eindcijfers voor de vakken uit vakkengroep I is tenminste 5,8. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag niet meer dan één 5 als eindcijfer zijn behaald.

Daarnaast moet het gemiddelde van alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep II ten minste 6,0 zijn. De eindcijfers van de vakken uit vakkengroep II leveren geen compensatiepunten op.

Wanneer niet voldaan wordt aan de bevorderingsnorm, kan gedoubleerd worden in 2 havo.

 

Voor bevordering vanuit 2hv naar 3 vwo gelden de volgende criteria:

 • Alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep I zijn 6 of hoger en het gemiddelde van alle eindcijfers in vakken in vakkengroep I s ten minste 7,0.

óf

 • Eén eindcijfer van een vak in vakkengroep I is een 5 en het gemiddelde van alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep I is ten minste 7,0.

óf

 • De eindcijfers voor de vakken in vakkengroep I zijn 1×4 of 2×5 of 1×5 en 1×4 en het gemiddelde van alle eindcijfers uit vakkengroep I is ten minste 7,0. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag niet meer dan één 5 als eindcijfer zijn behaald.

Daarnaast moet het gemiddelde van alle eindcijfers van de vakken in vakkengroep II ten minste 6,0 zijn. De eindcijfers van de vakken uit vakkengroep II leveren geen compensatiepunten op.

 

Aanvullingen

Aanvullingen

Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, komt in aanmerking voor bespreking als door ophoging van één van de eindcijfers met 1 punt wel aan de overgangsnormen zou voldoen.

Een leerling in 2 of 3 gymnasium die is afgewezen voor 3 of 4 gymnasium kan bevorderd worden naar 3 of 4 atheneum. Hierbij tellen de eindcijfers voor de vakken Latijn en Grieks of klassieke talen niet mee.

Een leerling in 2 of 3 vwo die is afgewezen voor 3 of 4 vwo, kan bevorderd worden naar 3 of 4 havo. De vergadering kan ook besluiten dat ouders en leerling mogen kiezen tussen bevorderen naar de havo-afdeling of doubleren op de vwo-afdeling.

Als een leerling van de havo-afdeling bevorderd wil worden naar de vwo-afdeling, beslist de bevorderingsvergadering over de toelating. De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling kunnen hun wens schriftelijk kenbaar maken bij de conrector begeleiding.