Bevorderingen

Bijgewerkt op: 6 oktober 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

De bevorderingsvergadering

De besluiten over bevordering of afwijzing worden aan het einde van het schooljaar genomen in een bevorderingsvergadering. De jaarlaagcoördinator is de voorzitter van deze vergadering.

 

Revisie

Revisie

Een door de bevorderingsvergadering genomen besluit kan in aanmerking komen voor revisie, echter alleen indien er na de vergadering nieuwe, essentiële informatie beschikbaar is gekomen. Een verzoek tot revisie afkomstig van een docent of ouder moet bij de rector worden ingediend, uiterlijk de datum en tijd die in de jaarkalender vermeld staat. Bij de revisievergadering zijn de docenten die lesgeven aan de betreffende leerling verplicht aanwezig. De rector of conrector is de voorzitter van de vergadering.

Beroep

Beroep

Voor het aantekenen van beroep tegen een besluit van de revisievergadering wordt verwezen naar de klachtenregeling.

Normen

Normen

De hieronder beschreven bevorderingsnormen zijn het uitgangspunt voor de bevorderingsvergadering. Voor een individuele leerling kan de vergadering afwijken van deze normen, maar alleen in positieve zin. Andere leerlingen met vergelijkbare rapporten kunnen hieraan nooit rechten ontlenen.