Slaag/zakregeling

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Een examenkandidaat is geslaagd als:

  • het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen (CE) ten minste 5,5 is en alle eindcijfers:
  • 6 of hoger zijn. Óf:
  • 1 x 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. Óf:
  • 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt.
  • voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A, B óf C mag ten hoogste 1 x 5 als eindcijfer worden behaald.

Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lichamelijke opvoeding is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. De cijfers voor de vakken maatschappijleer, CKV/Design en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Hierbij moet opgemerkt worden dat voor elk van deze onderdelen het afgeronde eindcijfer niet lager dan 4 mag zijn. Voor gymnasiasten bestaat het vak CKV/Design niet. Voor hen maken alleen de cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer.

Een havo-leerling bij wie het vak wiskunde geen onderdeel is van zijn vakkenpakket, moet een schoolexamen rekenen hebben afgelegd. Het resultaat hiervan wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en is niet van invloed op de uitslag van het examen.