Inrichting onderbouw

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

7.1
7.8

Scholen kunnen in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij de kerndoelen (wat moeten alle leerlingen op alle scholen leren?) in onderwijsprogramma’s vertalen. Het niveau van de eerste drie leerjaren op onze school is zodanig dat leerlingen een goede overstap kunnen maken naar de bovenbouw en dat zij een solide basis hebben voor het eindexamenprogramma. De samenhang tussen de vakken en de relevantie van het geleerde voor de ons omringende leefwereld komt tot uitdrukking in een goede afstemming tussen de vaksecties en in een groeiend aantal vakoverstijgende projecten en extra curriculaire activiteiten (zie hoofdstuk 2).