Toelating

Toelating tot de brugklas

Leerlingen kunnen bij ons starten als zij ten minste een havoadvies hebben. Voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs ontvangt iedere leerling 1 inschrijfformulier. De ouders kunnen dit formulier alvast thuis invullen. Bij de inschrijving op onze school moet nog een inschrijfformulier voor het Lorentz Casimir Lyceum worden ingevuld. Dit formulier ontvangt u bij de inschrijving, als u met uw kind op school komt. Leerlingen die buiten de regio van ons samenwerkingsverband wonen, hebben bovengenoemd formulier van de basisschool niet ontvangen. Zij krijgen bij inschrijving een uitgebreider formulier uitgereikt. Ouders wordt verzocht bij de aanmelding een kopie van het identiteitsbewijs en van het schooladvies mee te brengen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt de ondersteuningsbehoefte zorgvuldig in kaart gebracht. Voor inschrijving van deze leerlingen kan een afspraak worden gemaakt met de heer drs. M.A.P. Braat (braat.m@lcl.nl) in de eerste week van februari.

 

Voor toelatingseisen tot andere leerjaren verwijzen we naar de schoolgids.